Llywodraethiant

Mae ein trefniadau llywodraethiant wedi'u cynllunio i gefnogi cyflawni'n pwerau statudol a'n cyfrifoldebau yn effeithiol, sy'n cael eu hamlinellu yn Neddf Diwygio'r Heddlu.

Mae cael llywodraethiant da mewn grym yn ein helpu i gyflawni ein gorchwyl: 'Gwella plismona trwy oruchwyliaeth annibynnol o gwynion am yr heddlu, dal heddlu i gyfrif a sicrhau bod dysgu yn effeithio ar newid er mwyn i bawb allu cael ymddiriedaeth a hyder yn yr heddlu.

 

Y Bwrdd Unedol

Ein safonau gwasanaeth

Mae ein safonau gwasanaeth yn amlinellu sut y byddwn yn gweithio gyda chi a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl oddi wrthym.

Our approach to transparency

Find out more about our publication scheme and how we strive to be as open and transparent as possible.

Requesting information

You can request information about our work as well as information we may hold about you.

Polisïau

Ymgysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i helpu i egluro sut mae system gwynion yr heddlu yn gweithio a’r rôl rydym yn ei chwarae ynddi.

Safonau’r Iaith Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth hygyrch i siaradwyr yr iaith Gymraeg.

Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae ein achrediad Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid yn golygu y gallwch ddisgwyl derbyn safon uchel o wasanaeth oddi wrthym, beth bynnag yw'r canlyniad neu benderfyniad.