User Bar First

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Content

This is a debugging block

Pwy ydym ni

Ni yw Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu, Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu gynt. Rydym yn goruchwylio system gwynion yr heddlu ac yn ymchwilio i'r digwyddiadau a chwynion mwyaf difrifol yn ymwneud â'r heddlu.

Mwy amdanom ni
 

Beth ydyn ni'n ymchwilio iddo

Rydym yn ymchwilio i’r digwyddiadau a chyhuddiadau mwyaf difrifol a sensitif yn ymwneud â'r heddlu. Dysgwch beth sy'n digwydd mewn ymchwiliad gan yr IOPC a’r gwahanol ddeilliannau posibl.

Beth fyddwn ni'n ymchwilio iddo

Apeliadau

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o apêl y gallwch wneud wedi cwyn, y terfynau amser dan sylw a sut i apelio.

Apeliadau

Cysylltiadau cyflym

Gweithio i’r IOPC

Gwersi a ddysgwyd ac argymhellion

Atebolrwydd a pherfformiad

Gwybodaeth i’r heddlu a staff

Sylwer bod y dolenni uchod yn mynd â chi i gynnwys yn y Saesneg.

Cwynion

Dysgwch am beth y gallwch gwyno amdano a sut i wneud cwyn.

Cwynion

Our leadership

We are led by a Director General who leads the executive team, chairs the Board and is also at the head of an operational team that is responsible for the IOPC’s operational work in their regions.

More about our team

Latest news

Mae disgwyl i gyn swyddog Heddlu Dyfed Powys mynychu yn y llys yr wythnos yma, i wynebu nifer o gyhuddiadau o gamddefnyddio cyfrifiaduron a diogelu data, yn dilyn ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).Mae M...
Mae swyddog o Heddlu Gogledd Cymru wedi ei diswyddo yn dilyn ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).Roedd yna ymchwiliad mewn i PC Peter Willdigg dros honiadau ei fod wedi cychwyn perthynas rywiol a menyw fr...
Gydag adroddiadau camdriniaeth domestig yn cynyddu yn ystod  cyfyngiadau COVID-19, mae Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) yn poeni efallai na fydd pobl mewn peryg yn ymwybodol o wasanaeth a allai achub bywyd.Mae’r syst...

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block