Ni yw Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu

Ni yw corff gwarchod cwynion yr heddlu ar gyfer Lloegr a Chymru. Nid ni yw’r heddlu – rydym yn gwbl annibynnol arnynt. Rydym yn ymchwilio i’r cwynion a’r materion ymddygiad mwyaf difrifol sy’n ymwneud â’r heddlu, ac rydym yn gosod y safonau y dylai’r heddlu ymdrin â chwynion yn eu herbyn.
Amdanom ni
Ein gweledigaeth yw bod pawb yn gallu bod â ffydd a hyder yn yr heddlu
Image

Rydym yn gwbl annibynnol o'r heddlu

Yr hyn a wnawn
Image
Black couple reading from a sheet of paper

Darganfyddwch sut i gyflwyno adolygiad neu apêl

Adolygiadau ac apeliadau

Ymchwiliadau

Bob blwyddyn rydym yn cynnal cannoedd o ymchwiliadau i'r digwyddiadau a'r honiadau mwyaf difrifol a sensitif yn ymwneud â'r heddlu.

Meysydd gwaith allweddol

Mae ein gwaith yn torri ar draws nifer o feysydd a themâu allweddol. Rydym yn defnyddio dysgu o’n gwaith i hyrwyddo safonau uchel o broffesiynoldeb ac atebolrwydd mewn plismona.

Gweithio i ni

Ymunwch â ni a byddwch yn cymryd rhan yn rhywfaint o’r gwaith mwyaf heriol a boddhaus i chi ddod ar ei draws erioed.