Ymwadiad cyfieithiad

Saesneg yw iaith swyddogol y wefan hon. Gall ymwelwyr ddewis defnyddio gwasanaethau cyfieithu awtomataidd eu porwr, i helpu i ddarparu'r testun ar ein gwefan mewn gwahanol ieithoedd.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod nad yw unrhyw gyfieithiad awtomataidd na chyfrifiadurol yn berffaith a gall gynnwys camgymeriadau achlysurol. Dylid defnyddio unrhyw gyfieithiadau a ddarperir gan wasanaethau o'r fath fel canllaw bras yn unig. Nid yw’r IOPC mewn unrhyw ffordd yn derbyn atebolrwydd am gywirdeb y cyfieithiadau hyn nac unrhyw golled a geir o ganlyniad iddynt.

Mewn ymdrech i sicrhau bod ein gwefan ar gael i gynifer o bobl â phosibl, rydym yn defnyddio gwasanaeth cyfieithu pwrpasol i ddarparu gwybodaeth allweddol am ein gwasanaethau yn y Gymraeg.

Darganfyddwch fwy am ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth hygyrch i'n siaradwyr Cymraeg.