Adolygiadau ac apeliadau

Os ydych yn anhapus â'r ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn am yr heddlu neu â'r canlyniad terfynol, gallwch wneud cais am adolygiad neu apêl.
White man with glasses at a laptop

Mae'r penderfyniad os caiff eich cais ei drin fel adolygiad neu apêl yn dibynnu ar y dyddiad y gwnaethoch eich cwyn. Mae hyn oherwydd o 1 Chwefror 2020, daeth deddfau newydd i rym yn disodli’r hawl flaenorol i apêl â hawl newydd i adolygiad. 

Ni all y corff adolygu perthnasol ailymchwilio i'ch cwyn. Gall asesu a oedd y ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn neu ganlyniad terfynol eich cwyn yn rhesymol a chymesur yn unig.

Cyflwyno adolygiad neu apêl

Cwblhewch ein ffurflen ar-lein os ydych yn anhapus â’r ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn am yr heddlu, neu â’r canlyniad terfynol. Cyflwyno adolygiad neu apêl

Cwestiynau cyffredin - Adolygiadau

What is casework?

Watch our video to find out about the team who carry out reviews and appeals. Our Casework Manager, Vanessa, explains what casework involves, and why it is vital to our work to drive improvements in policing practices.
Casework video

Cwestiynau cyffredin - Apeliadau