Canllaw i'r broses gwyno

Yr holl wybodaeth ac arweiniad sydd eu hangen arnoch ynghylch gwneud cwyn am yr heddlu.
Black couple reading from a sheet of paper

Rydym yn goruchwylio system gwynion yr heddlu yn Lloegr a Chymru, ond yr heddlu perthnasol sy'n ymdrin â'r rhan fwyaf o gwynion. Mae gan bob heddlu adran sy'n sicrhau yr ymdrinnir yn briodol â chwynion, a gelwir y rhain fel arfer yn adrannau safonau proffesiynol. 

Byddwn yn ymchwilio'n annibynnol i'r materion mwyaf difrifol a sensitif yn unig. Dyma’r math o faterion sydd â’r potensial i effeithio ar hyder y cyhoedd yn yr heddlu, megis marwolaethau ac anafiadau difrifol. 

Eisiau gwybod sut mae'r broses gwyno yn gweithio?

Gwyliwch ein fideo byr am arweiniad ar wneud cwyn am yr heddlu, a dysgwch fwy am sut mae proses gwynion yr heddlu yn gweithio.
Fideo canllaw cwynion yr heddlu

Y broses gwyno

Gwneud cwyn

Ar ôl gwneud cwyn

Image

Ydych chi'n barod i gyflwyno cwyn?

Cyflwynwch gŵyn
Image

Anhapus â chanlyniad eich cwyn?

Adolygiadau ac apeliadau

Oes gennych chi gwestiwn nad ydym wedi ei ateb?

Darganfyddwch sut y gallwch chi gysylltu â ni Cysylltwch â ni