Ein pobl

Rydym yn dîm amrywiol o gefndiroedd a phroffesiynau amrywiol, sy'n ymroddedig i wella ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd mewn plismona trwy ein gwaith.

Rydym yn angerddol am wella hyder y cyhoedd mewn plismona trwy sicrhau bod yr heddlu’n atebol am eu gweithredoedd a bod gwersi’n cael eu dysgu.

Mae ein gwaith yn heriol ac yn uchel ei broffil, ac felly mae ein pobl o bob sector o gymdeithas, ac mae ganddynt amrediad eang o sgiliau. Gan ganolbwyntio ar y ffeithiau, rydym yn gytbwys, yn deg ac yn hollol annibynnol. Nid yr heddlu ydym ni, mewn gwirionedd mae llai na 29 y cant o'n staff wedi gweithio i'r heddlu.

Ein tîm arweinyddiaeth

Mae ein Cyfarwyddwr Cyffredinol yn arwain y tîm gweithredol ac mae’n cadeirio ein Bwrdd Unedol, sy’n cynnwys chwe chyfarwyddwr anweithredol.  Darllenwch ragor am rôl y Bwrdd Unedol yn ein hadran lywodraethiant

Yn ôl y gyfraith, ni all ein Cyfarwyddwr Cyffredinol fod wedi gweithio i'r heddlu erioed. Nid oes un o'n tîm gweithredol na chyfarwyddwyr wedi gweithio i unrhyw hedddluoedd na sefydliadau o dan ein hawdurdodaeth. Mae ein cyfarwyddwyr rhanbarthol yn goruchwylio gweithrediadau o fewn pob un o'r chwe rhanbarth a amlinellir yn y map isod.

I gael gwybod am dreuliau, rhoddion a lletygarwch a chofrestr diddordebau ein cyfarwyddwyr, ewch i'n tudalen ymagwedd at dryloywder.

IOPC people

 • Rachel Watson, Director General

  Rachel Watson

 • Kathie Cashell

 • Amanda Rowe

 • Steve Noonan

 • Olive Jones, People Director

  Olive Jones

 • David Cryer, Director of Finance and Corporate Services

  David Cryer

 • Charmaine Arbouin regional director for London

  Charmaine Arbouin

 • Emily Barry

  Emily Barry

 • Catherine Bates

 • Graham Beesley

 • Derrick Campbell

 • David Ford

 • Sarah Green

 • Melanie Palmer

  Melanie Palmer

 • Julia Mulligan

 • Christine Elliott

 • Catherine Jervis

 • Rommel Moseley

Ein Gwerthoedd

Rydym yn parchu hawliau pob unigolyn, tra'n cael at galon rhai o'r achosion mwyaf difrifol a sensitif. Yn bennaf oll, rydym yn ymdrechu i ennill a chadw hyder pawb rydym yn cyfarfod â nhw trwy eu trin â pharch, cywirdeb a gonestrwydd.

Gweithio i ni

Eisiau hybu hyder yn system gwynion yr heddlu? Ymunwch â ni i gymryd rhanmewn peth o'r gwaith mwyaf heriol a gwerthfawr i chi ddod ar ei draws.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

To help improve public confidence in policing we employ people from a range of different backgrounds, cultures and experiences.

Our Youth Panel

Curious to know more about our Youth Panel? Learn more about the work of our Youth Panel and how you can get involved.