Trais yn erbyn menywod a merched: canllawiau beio dioddefwyr - Chwefror 2024

Published 07 Mar 2024
Cyhoeddiad neu adroddiad

Mae'r cyfarwyddyd hwn i swyddogion heddlu, staff heddlu, a'r rheini sy'n gweithio i SAYH. Ei nod yw helpu ymarferwyr i feddwl yn feirniadol am eu hiaith, agweddau, ac ymddygiadau eu hunain ac eraill, ac i ddarparu cyngor ac arferion gorau ar herio iaith, agweddau ac ymddygiadau sy'n beio dioddefwr yn effeithiol.

Nid yw'r cyfarwyddyd hwn yn gwneud sylwadau ar y broses o ymchwilio ond mae'n canolbwyntio ar gyfathrebu a gweithio gyda dioddefwyr-oroeswyr i'w galluogi i ddarparu manylion a thystiolaeth am eu profiad.

Lawrlwytho cyhoeddiad
Maint y ffeil 883.5 KB | Math o ffeil PDF