Adroddiad Effaith - 2022/23

Published 02 Nov 2023
Cyhoeddiad neu adroddiad

Mae ein Hadroddiad Effaith yn nodi'r gwahaniaeth rydym yn ei wneud i wella hyder y cyhoedd mewn plismona. Mae'n dangos y gwaith rydym yn ei wneud ac yn mesur y gwahaniaeth y mae wedi'i wneud ar blismona a hyder y cyhoedd.

Download publication
Maint y ffeil 1.95 MB | Math o ffeil PDF