Adroddiad Effaith - 2021/22

Published 01 Jun 2022
Cyhoeddiad neu adroddiad

Mae ein Hadroddiad Effaith yn nodi'r gwahaniaeth rydym yn ei wneud i wella hyder y cyhoedd mewn plismona. Mae'n dangos y gwaith rydym yn ei wneud ac yn mesur y gwahaniaeth y mae wedi'i wneud ar blismona a hyder y cyhoedd.

Lawrlwytho cyhoeddiad
Maint y ffeil 2.44 MB | Math o ffeil PDF