Canllawiau ar reoli ymddygiad achwynydd annerbyniol ac afresymol

Published 01 Feb 2020
Cyfarwyddyd

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi dull teg a chyson i'r rhai sy'n ymdrin â chwynion o reoli ymddygiad annerbyniol neu afresymol gan achwynwyr, tra'n sicrhau bod mynediad i system gwynion yr heddlu yn cael ei gynnal i bawb.

Lawrlwytho cyhoeddiad
Maint y ffeil 225.89 KB | Math o ffeil PDF