Adroddiad Blynyddol Cydymffurfiaeth Safonau’r Gymraeg 2022/23

Published 28 Sep 2023
Cyhoeddiad neu adroddiad

Mae gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (SAYH) ddyletswydd gyfreithiol i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg fel y’u gosodwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg yn yr Hysbysiad Cydymffurfio a gyhoeddwyd ar 30ain o Fedi 2016. Mae Safonau’r Gymraeg 155, 161 a 167 yn gosod gofyniad ar SAYH i gyhoeddi’r adroddiad blynyddol hwn sy’n cynnwys gwybodaeth am sut y mae’r sefydliad wedi cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg a gynhwysir yn yr Hysbysiad Cydymffurfio.


 

Lawrlwytho cyhoeddiad
Maint y ffeil 322.6 KB | Math o ffeil PDF