Ymchwiliad Hillsborough

Yn 2012, lansiodd Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (SAYH), Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) ar y pryd, ymchwiliad annibynnol i weithredoedd yr heddlu yn dilyn trychineb Hillsborough. Arweiniodd y drychineb at farwolaethau 97 o gefnogwyr Lerpwl, ac mae’n parhau i fod y drychineb waethaf yn hanes chwaraeon Prydain hyd heddiw.

Dyma’r ymchwiliad annibynnol mwyaf erioed i gamymddwyn a throseddoldeb honedig yr heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Cefndir 

Bu farw naw deg saith o gefnogwyr Lerpwl o ganlyniad i’r digwyddiadau a ddigwyddodd yn rownd gynderfynol Cwpan FA Lloegr rhwng Lerpwl a Nottingham Forest ar 15 Ebrill 1989. Cafodd cannoedd yn fwy o gefnogwyr eu hanafu ac mae’r drychineb wedi gadael pobl  di-rif a oroesodd wedi’u trawmateiddio.

Teithiodd mwy na 50,000 o ddynion, merched a phlant i'r gêm yn Stadiwm Hillsborough, cartref Clwb Pêl-droed Sheffield Wednesday. Ychydig funudau ar ôl y gic gyntaf, cafwyd gwasgfa angeuol ar derasau pen Leppings Lane, lle lleolwyd cefnogwyr Lerpwl.

Roedd rhai adroddiadau yn y cyfryngau yn canolbwyntio ar honiadau di-sail mai ymddygiad meddw cefnogwyr Lerpwl oedd achos y drychineb ac yn rhwystro’r ymateb brys. Mae hyn wedi ei wrthbrofi lawer gwaith.

Dychwelodd y cwestau cychwynnol ym mis Mawrth 1991 reithfarnau o farwolaeth ddamweiniol i'r 95 marwolaeth - fel yr oedd ar y dyddiad hwnnw. Bu farw’r nawdeg chweched dioddefwr, Tony Bland, bron i bedair blynedd ar ôl y drychineb ac, unwaith eto, cofnododd y Crwner reithfarn o farwolaeth ddamweiniol. Bu farw’r nawdeg seithfed dioddefwr, Andrew Devine, ar 27 Gorffennaf 2021, ar ôl salwch hir o 32 mlynedd o niwmonia allsugnad, a dyfarnodd y Crwner iddo farw o ganlyniad i’w anafiadau a gafodd yn Stadiwm Hillsborough.

Canllaw i'r ymchwiliad

Permanent preservation of Hillsborough investigation material

Ymholiadau’r cyfryngau

E-bostiwch neu ffoniwch ni ar 01925 891714 / 01925 891733 / 01925 891739 E-bostiwch tîm y cyfryngau