Ymchwiliad yn dilyn marwolaethau dau yn eu harddegau yn Nhrel

Published: 24 May 2023
News

Mae ymchwiliad Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) i gysylltiad yr heddlu â dau berson ifanc yn eu harddegau cyn eu marwolaethau yn Nhrelai, Caerdydd, wedi dechrau.

Cawsom atgyfeiriad gorfodol gan Heddlu De Cymru oherwydd bod fan heddlu wedi’i farcio wedi’i dal ar CCTV yn gyrru y tu ôl i’r bechgyn ychydig cyn y gwrthdrawiad ar 22 Mai.

Anfonwyd ymchwilwyr i fynychu gweithdrefnau'r heddlu ar ôl digwyddiad ac rydym wedi cael y cyfrifon cychwynnol gan dystion heddlu allweddol.

Er mai Heddlu De Cymru fydd yn gyfrifol am yr ymchwiliad i’r gwrthdrawiad, bydd ein hymchwiliad annibynnol yn craffu ar weithredoedd a phenderfyniadau’r heddlu sy’n ymwneud â’r digwyddiad hwn.

Cyfarwyddwr IOPC Cymru David Ford: “Roedd hwn yn ddigwyddiad trasig pan gollodd dau fachgen eu bywydau. Hoffem unwaith eto fynegi ein cydymdeimlad i'w teuluoedd a'u ffrindiau, yn ogystal â phawb yr effeithiwyd arnynt gan eu marwolaethau.

“Nid ni yw’r heddlu ac mae ein hymchwiliadau’n annibynnol i'r heddlu. Ein rôl nawr yw siarad ag aelodau o’r gymuned a chasglu tystiolaeth, gan gynnwys CCTV a datganiadau tystion, i ddeall yr amgylchiadau cyn y gwrthdrawiad.

“Mae’r digwyddiad hwn wedi cael effaith ddwfn ar y gymuned leol ac mae’n hanfodol bwysig bod y ffeithiau’n cael eu sefydlu trwy ymchwiliad trylwyr a diduedd.

“Bydd ein gwaith ymchwiliol ac ymgysylltu cymunedol yn yr ardal leol yn parhau am beth amser i ddod. Bydd diweddariadau pellach yn cael eu darparu wrth i’n hymchwiliad fynd ymlaen.

“Ar ddiwedd yr ymchwiliad byddwn yn penderfynu os oes unrhyw arwydd y gallai unrhyw un sy’n gwasanaethu gyda’r heddlu fod wedi torri safonau ymddygiad proffesiynol.”

Tags
  • Heddlu De Cymru
  • Digwyddiadau traffig ffyrdd