Datganiad gan uwch Gyfarwyddwr anweithredol yr IOPC, Julia Mulligan

Published: 05 Dec 2022
News

“Penododd Bwrdd Unedol Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) Tom Whiting yn Gyfarwyddwr Cyffredinol dros dro mewn cyfarfod arbennig ar ddydd Sul 4 Rhagfyr.

“Ymddiswyddodd Michael Lockwood o’r swydd ar ddydd Gwener 2 Rhagfyr ar unwaith. Mae'r Ysgrifennydd Cartref wedi cadarnhau bod Mr Lockwood yn destun ymchwiliad heddlu i mewn i honiad hanesyddol.

“Yn unol â’r Deddf Diwygio’r Heddlu 2002, mae penodiad Mr Whiting wedi cael ei gadarnhau gan yr Ysgrifennydd Cartref y mae’r Cyfarwyddwr Cyffredinol yn uniongyrchol atebol iddo. Mae Mr Whiting wedi bod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol yr IOPC ers mis Chwefror 2019.

“Mae’n hanfodol bod yr IOPC yn parhau i gyflawni ei ddyletswyddau statudol ac rydym yn hyderus y gall Mr Whiting ddarparu’r arweiniad a’r sicrwydd angenrheidiol i’n staff a’n rhanddeiliaid ar yr adeg heriol hon, hyd nes y penodir cyfarwyddwr cyffredinol parhaol.”