Adroddiad Blynyddol

Mae ein hadroddiad Blynyddol 2022/23 yn disgrifio ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys yr ymchwiliadau a gyflawnwyd gennym, yr adolygiadau y gwnaethom ymdrin â nhw, a'n gwaith i gynyddu hyder y cyhoedd yn system gwynion yr heddlu. Mae'n amlinellu hefyd beth wnaethom yn ein pedwar maes blaenoriaeth dros y flwyddyn ariannol honno.