Gwent Police officer to appear in court charged with assault

Published: 28 Apr 2023
News

A Gwent Police officer is set to appear before Swansea Magistrates’ Court accused of assaulting a man, following an investigation by the Independent Office for Police Conduct (IOPC).

PC Gediminas Palubinskas, aged 33, is due in court on 31 May, to face a charge of assault occasioning actual bodily harm. The charge relates to the force used during the arrest of a man in Newport.

The incident took place on 9 July 2021 in a garden at Livale Court in the city.

The IOPC’s investigation began after a conduct referral was submitted by Gwent Police. At the end of our investigation we sent a file of evidence to the Crown Prosecution Service, which has since authorised the charge against the officer.

Gwent Police has informed us that the officer remains suspended.

Swyddog Heddlu Gwent i ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o ymosod

Mae disgwyl i swyddog o Heddlu Gwent ymddangos o flaen Llys Ynadon Abertawe wedi’i gyhuddo o ymosod ar ddyn, yn dilyn ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).

Mae disgwyl i PC Gediminas Palubinskas, 33 oed, yn y llys ar 31 Mai, wynebu cyhuddiad o ymosod gan achosi gwir niwed corfforol. Mae'r cyhuddiad yn ymwneud â'r grym gafodd ei ddefnyddio yn ystod arestio dyn yng Nghasnewydd.

Digwyddodd y digwyddiad ar 9 Gorffennaf 2021 mewn gardd yn Livale Court yn y ddinas.

Dechreuodd ymchwiliad yr IOPC ar ôl i atgyfeiriad ymddygiad gael ei gyflwyno gan Heddlu Gwent. Ar ddiwedd ein hymchwiliad fe wnaethom anfon ffeil o dystiolaeth at Wasanaeth Erlyn y Goron, sydd ers hynny wedi awdurdodi'r cyhuddiad yn erbyn y swyddog.

Mae Heddlu Gwent wedi ein hysbysu bod y swyddog yn parhau i fod wedi ei wahardd.

Tags
  • Gwent Police
  • Use of force and armed policing